Откриване на строителната площадка

Днес (10.10.2018 г.) открихме новата строителна площадка за сграда “Веда”. Сигурни сме, че тя ще бъде една здрава основа за следващите етапи.