Започване почистване на терена и изкопни работи

Основите на един дом са от изключително голямо значение и първи по важност, затова днес (20.10.2018 г.) почистихме терена и започнахме с изкопната дейност.